آب و هوا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آب و هوا

شهر کمشچه مانند دشت نسبتا همواری ست که جز چند رشته کوه کم ارتفاع و منفرد عوارض دیگری در آن دیده نمی شود. شیب فرعی از غرب به شرق و شیب اصلی منطقه از شمال به جنوب ادامه دارد.همچنین آب و هوای شهر کمشچه همانند دیگر شهرهای اصفهان دارای زمستان های سرد و خشک و تابستان های گرم و خشک می باشد.میزان بارش باران در این شهر بسیار کم است و سهم بیشتر بارش‌ها به بارش‌های فصلی در اواخر زمستان و فصل بهار تعلق دارد.

این شهر دارای عرض جغرافیایی۳۲ درجه ۵۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۴۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه می باشد.ارتفاع آن نسبت به سطح دریا و آب های آزاد ۱۵۵۵متر می باشد.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست