آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

✅آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

🔹شهرداری کمشچه به استناد بند یک مصوبه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی پلاک مسکونی واقع در مجموعه سعادت آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

🔻کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

🔻متقاضیان جهت اطلاع از نحوه شرکت در مزایده حداکثر تاریخ ۱۴۰۳/۲/۷ به شهرداری کمشچه مراجعه نمایند.

⬅️مواعد زمانی:
– تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۳/۱/۲۷
– مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۳/۲/۸
– مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۳/۲/۱۹
– زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۳/۲/۲۰

فهرست