اجرای آسفالت و تعریض جاده کمشچه به اردستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای آسفالت و تعریض جاده کمشچه به اردستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

✅ روند اجرای پروژه

#معرفی_پروژه_های_شهرداری

🔰 اجرای آسفالت و تعریض جاده کمشچه به اردستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

فهرست