اجرای سرعتگاه ایمنی ورودی جاده اردستان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای سرعتگاه ایمنی ورودی جاده اردستان

اجرای سرعتگاه ایمنی در جاده اردستان، قبل از ورودی جاده امامزاده به گزارش روابط عمومی شهرداری کمشچه ، در راستای اجرای مصوبات کارگروه شورای ترافیک شهرستان و جهت ایمن‌سازی معابر برای تردد عابرین پیاده ، وسایل نقلیه و همچنین جلوگیری از سرعت زیاد خودروها در قسمت پر خطر جاده اردستان، سرعتکاه ایمنی آسفالته در قبل از ورودی خیابان امامزاده به همت عوامل فنی و اجرایی شهرداری کمشچه اجرا شد.

عنوان پروژه: اجرای سرعتگاه ایمنی ورودی جاده اردستان
محل اجرا:
سال شروع:
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار:
اعتبار هزینه شده: …………میلیون ریال
محل تامین اعتبار: ………..
مساحت عرصه: ………..مترمربع
مساحت اعیانی: ……….مترمربع
جمعیت بهره بردار: ………نفر
فهرست