ادامه عملیات پیاده روسازی و بلوک فرش معابر کمشچه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه عملیات پیاده روسازی و بلوک فرش معابر کمشچه

ادامه عملیات پیاده روسازی و بلوک فرش معابر کمشچه

ادامه عملیات پیاده روسازی و بلوک فرش معابر به گزارش روابط عمومی شهرداری کمشچه در تکمیل عملیات بهسازی معابر، پیاده روسازی و بلوک فرش معابر شهر ادامه این پروژه در خیابان شهید مطهری در حال انجام می باشد.

 

فهرست