اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت خواهد ماند… مهمترین مظهر این حضور، انتخابات است.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت خواهد ماند… مهمترین مظهر این حضور، انتخابات است.

💠مقام معظم رهبری (مدظله العالی):

اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت خواهد ماند… مهمترین مظهر این حضور، انتخابات است.

فهرست