در سوگِ نبی جهان سیه می پــوشد. در سینه، دل از داغِ حسن می جوشد از ماتم هشتمین امام معصوم هر شیعه زِ درد، جام غم می‌نوشد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. در سوگِ نبی جهان سیه می پــوشد. در سینه، دل از داغِ حسن می جوشد از ماتم هشتمین امام معصوم هر شیعه زِ درد، جام غم می‌نوشد
فهرست