روز جهانی قدس گرامی باد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. روز جهانی قدس گرامی باد.

🔶روز قدس، یک روز جهانی است؛ روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.

🔻 روز جهانی قدس گرامی باد.

فهرست