روز پرستار روز بزرگداشت مهربانی و عطوفت است، روز گرامی داشت صبر و امید، روز قدردانی از عزیزانی که در سخت ترین شرایط به عشق بیماران خود جنگیدند و امید به زندگی را به وجودشان تزریق کردند. میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار مبارک باد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آئین های اجتمایی
  4. chevron_right
  5. روز پرستار روز بزرگداشت مهربانی و عطوفت است، روز گرامی داشت صبر و امید، روز قدردانی از عزیزانی که در سخت ترین شرایط به عشق بیماران خود جنگیدند و امید به زندگی را به وجودشان تزریق کردند. میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار مبارک باد.
فهرست