طرح جهاد روزانه در کوچه های مولوی نوبهارو …

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. طرح جهاد روزانه در کوچه های مولوی نوبهارو …

طبق برنامه قبلی طرح جهاد روزانه در کوچه های مولوی، نوبهار ، جهاد و قسمتی از خیابان خاتم الانبیا و کوچه های منشعب در روز یکشنبه هفتم مهرماه انجام گردید. در این طرح مجموعه خدمات شهری شهرداری کمشچه، فضای سبز و… محله به محله به پاکسازی معابر از قبیل(رفت و روب، اصلاح سرشاخه های زائد، بهسازی سطل های زباله، جمع آوری نخاله و حمل آنها ، تمیز نمودن جوی های آب، پاکسازی باغچه ها ، پاکسازی پیاده روها و…) می پردازند.

فهرست