هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل گرامی باد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل گرامی باد

🟡ایمنی حمل و نقل؛ عامل مهمی در توسعه اقتصاد ملی است و نیازمند عزمی ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است.

💠 هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل گرامی باد

فهرست