وجه تسمیه نام شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وجه تسمیه نام شهر

در مورد وجه تسمیه شهر کمشچه روایت های بسیاری بیان شده است.واژه ی کمشچه به معنی قمشه کوچک یا قنات کوچک است همچنین کمشچه از سه واژه کوم+شه+چه برگرفته شده که به معنی شکارگاه و نخجیرگاه می باشد.نام ابتدایی آن قمشه به معنی شکارگاه و اقامتگاه شاهان بوده است.واژه قم به مرور زمان و تحت تاثیر زبان فارسی به کم تبدیل شده و قمشه نیز به کمشچه تغییر یافته است.براساس مطالب نقل شده کمشچه از ترکیب “کومی شوئه” به معنی اینکه چه کسی می رود به وجود آمده است، که نشان دهنده عدم انسجام در کارهایشان می باشد که براساس یک حکایت این ترکیب به وجود آمده است.

برج کمشچه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست