ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه محمدی حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه محمدی حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک

🌺🌸🌼🌺🌸🌼🌹🌺🌸🌹🌼🌷🌸🌼
نسل جوان را به جهان رهبری
جلوه توحید، علی اکبری
هر که هوای رخ احمد کند
در تو تماشای پیمبر کند

💐 ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه محمدی حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک
🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

فهرست