پروژه دیوار نویسی و زیبا سازی بصری شهری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. پروژه دیوار نویسی و زیبا سازی بصری شهری

پروژه دیوار نویسی و زیبا سازی بصری شهری

اجرای پروژه دیوا نویسی و زیباسازی بصری شهر کمشچه به گزارش روابط عمومی شهرداری کمشچه در راستای انجام اقدامات فرهنگی و همچنین جهت زیباسازی بصری و فضاسازی محیطی، پروژه دیوار نویسی و ترسیم نقاشی های دیواری متناسب با فرهنگ بومی و محلی شهر کمشچه توسط شهرداری در حال اجرا می باشد. در این پروژه دیوارهایی که دارای ظاهر تصویری نامناسبی در شهر می باشند، بازسازی و تصاویر مناسب بر روی آنها نقاشی و ترسیم می گردد.

فهرست