۲ اردیبهشت، روز جهانی زمین پاک گرامی باد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ۲ اردیبهشت، روز جهانی زمین پاک گرامی باد.

🌏 زمین، یکی از شگفتی های آفرینش، با همه نعمت های پیدا و ناپیدایش تنها خانه ماست.

🌎فقط یک زمین داریم آن را از بین نبریم…

🔸 ۲ اردیبهشت، روز جهانی زمین پاک گرامی باد.

فهرست