▪️شهادت سردار شهید محمدرضا زاهدی وشهادت سرداران بزرگ اســـلام در حمله ی بزدلانه ی رژیم غاصب صهیونیستی، در ایّام شهادت امام علی (ع) را خدمت همه ی مردم ایران تسلیت عرض می نماییم.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ▪️شهادت سردار شهید محمدرضا زاهدی وشهادت سرداران بزرگ اســـلام در حمله ی بزدلانه ی رژیم غاصب صهیونیستی، در ایّام شهادت امام علی (ع) را خدمت همه ی مردم ایران تسلیت عرض می نماییم.

▪️شهادت سردار شهید محمدرضا زاهدی وشهادت سرداران بزرگ اســـلام در حمله ی بزدلانه ی رژیم غاصب صهیونیستی، در ایّام شهادت امام علی (ع) را خدمت همه ی مردم ایران تسلیت عرض می نماییم.

فهرست