💠حضور پرشور شهروندان و مسئولین شهر کمشچه در راهپیمایی روز جهانی قدس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💠حضور پرشور شهروندان و مسئولین شهر کمشچه در راهپیمایی روز جهانی قدس

✅روز جهانی قدس گرامی باد.

💠حضور پرشور شهروندان و مسئولین شهر کمشچه در راهپیمایی روز جهانی قدس

فهرست