🔸نماز جمعه شهر کمشچه با سخنرانی جناب آقای معینی معاون محترم سیاسی فرمانداری شهرستان برخوار و اجرای گروه سرود همزمان با روز جهانی قدس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔸نماز جمعه شهر کمشچه با سخنرانی جناب آقای معینی معاون محترم سیاسی فرمانداری شهرستان برخوار و اجرای گروه سرود همزمان با روز جهانی قدس

🔸نماز جمعه شهر کمشچه با سخنرانی جناب آقای معینی معاون محترم سیاسی فرمانداری شهرستان برخوار و اجرای گروه سرود همزمان با روز جهانی قدس

فهرست