بسته های تشویقی پرداخت #عوارض

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بسته های تشویقی پرداخت #عوارض

🖋بسته های تشویقی پرداخت #عوارض

🔸در راستای حمایت از ساخت و ساز و تسهیل در پرداخت صدور پروانه های ساختمانی و کسب و پیشه شهرداری کمشچه با مصوبه شورای اسلامی به شرح ذیل اقدام نموده است 👇

🔻پرداخت نقدی و تسویه حساب عوارض پروانه های ساختمانی مسکونی مشمول کسر ۳۰% عوارض مربوطه

🔻 پرداخت نقدی و تسویه حساب عوارض پروانه های ساختمانی تجاری مشمول کسر ۲۰% عوارض مربوطه

🔻پرداخت نقدی عوارض سالیانه کسب و پیشه مشمول کسر ۲۰% عوارض مربوطه

📆 تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فهرست