🌙 مبلغ فطریه و کفاره #ماه_رمضان ۱۴۰۳

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🌙 مبلغ فطریه و کفاره #ماه_رمضان ۱۴۰۳

🌙 مبلغ فطریه و کفاره #ماه_رمضان ۱۴۰۳

💠 آیت‌الله خامنه‌ای
💠 آیت‌الله مکارم‌شیرازی
💠 آیت‌الله سیستانی
💠 آیت‌الله وحید خراسانی
💠 آیت‌الله مظاهری
💠 آیت‌الله سبحانی
💠 آیت‌الله جوادی‌آملی
💠 آیت‌الله نوری‌همدانی
💠 آیت‌الله شبیری‌زنجانی

🌾 کفاره غیرعمد ؛ به ازای هرروز: حدود ۷۵۰ گرم طعام نظیر گندم یا پول آن (براساس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای ۱۶ هزار تومان است)

🌾 کفاره عمد ؛ به ازای هرروز: شصت برابر کفاره غیرعمد (براساس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای معادل ۹۶۰ هزار تومان می‌باشد)

فهرست