شهردار؛ محمدطرمه فروشان طهرانی
شهدای شهر
مناسبت ها و رویدادهای مهم
شورای شهر
جاذبه های شهر